עמוס סאסי
עמוס הינו בעל תואר ראשון בפוליטיקה ממשל וניהול מאוניברסיטת בן גוריון ובוגר התוכנית ללימודי שמאות מקרקעין ביחידה ללימודי חוץ בטכניון. עוסק בליווי פיננסי ובקרה תקציבית לפרויקטים.