יעל בר

יעל בר

הצטרפה למשרדנו כמתמחה במח' השמאים.