שומות IFRS

שומות המבוצעות לפי תקן 17.1 של ועדת התקינה במועצת השמאים במשרד המשפטים להכנת התקן. התקן שמבוסס ברובו על תקן IVC 300  של הועדה לקביעת כללי שמאות בינלאומיים, משמש כמנחה בעיקר בהכנת חוות דעת לחברות ציבוריות וגופים מוסדיים לצורך דווח בדוחות הכספיים לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים- IFRS, לצורך הנפקת מניות והנפקות אג"ח.
דברת אולפינר, ממייסדות המשרד, היתה מחברי ועדת המשנה של מועצת השמאים לכתיבת התקן.

משרדנו היה בין הראשונים שהכינו שומות בתחום זה לחברות שהחליטו ליישם ישום מוקדם של תקני החשבונאות ה- IFRS כבר ב- 2006, כגון- קנית (קבוצת עזריאלי); אלקטרה נדל"ן: סוכניות למכוניות הים התיכון; רבד; אפריקה ישראל נכסים בע"מ ואחרים, תוך לימוד הנושא מתוך תקנים בינלאומיים ומחוות דעת מומחים ברחבי העולם.

חוות הדעת הן בעיקרן לנכסים מניבים- מסחר- מרכזים מסחריים מסוג קניונים ופאואר סנטרים, בניני משרדים, מחסנים לוגיסטיים; דיור מוגן ואחרים ולנכסים אלה אשר נמצאים בשלבי הקמה.

אומדן השווי לנכס בשלבי הקמה מבוסס על תקן IVS233 ויישומו ב- IVA1 של הועדה לקביעת כללי שמאות בינלאומיים, מבוצע בגישת החילוץ שכן אין נכסים רבים בשלבי הקמה הנמכרים שלא בסיום ההקמה ומבטא את המחיר שיהיה מוכן לשלם קונה על הנכס, תוך שעומדת בפניו עלויות השלמת הפרויקט על כל הסיכונים הכרוכים בכך.

משרדנו מלווה את החברות הציבוריות והגופים הציבוריים המובילים בתחום הנכסים המניבים- קבוצת עזריאלי- קבוצת הנכסים המניבים הגדולה בארץ; קרנות הריט- ריט 1 ומניבים- קרן הריט החדשה; קבוצת אפריקה ישראל השקעות לרבות אפ"י נכסים, מלונות אפריקה ישראל וחברות אחרות בקבוצה; חברות הביטוח המובילות בתחום הנכסים המניבים- הראל, כלל, אי.די.אי, הפניקס; חברות מגה אור, ביג, רמי לוי נדל"ן- בנכסים משותפים של החברות ובנכסים נפרדים שלהן; גזית גלוב; אדגר השקעות; אמות השקעות; עוגן נדל"ן ואחרים.

דוגמאות לחוות דעתנו שערכנו לפי תקן 17.1 ניתן למצוא בלשונית שומות לדוגמא.