מיכאל בדלוב

הצטרף למשרד בשנת 2014.

עוסק בליווי פיננסי ובקרה תקציבית לפרויקטים.

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול בהתמחות מימון, ביטוח ומערכות מידע מטעם המסלול האקדמי המכללה למנהל משנת 2012.

בוגר לימודי שמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל. שמאי מקרקעין החל משנת 2016.

michael

טלפון: 03-6259971
דוא"ל: michael@agdo.co.il