משרד גרינברג אולפינר ושות' מתמחה במתן שירותי שמאות מקרקעין בכל התחומים:

  1. שומות ודוחות למערכת הבנקאית ולגופים המוסדיים – שומות שעבוד לפי תקן 19, דוחות אפס (סקר ראשוני) וליווי פיננסי לפרויקטים בשלבי הקמתם.
  2. שומות לפי תקן 17.1 אשר משמש בעיקר, חברות ציבוריות וגופים מוסדיים לצורך דווח בדוחות הכספיים לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים- IFRS, לצורך הנפקות מניות והנפקות אג"ח, עסקאות בין בעלי עניין וחברות קשורות.
  3. תחום תכנון ובניה – ליווי שמאי וכלכלי לתוכניות משלב ההכנה ועד לאישורן; ייצוג יזמים וועדות מקומיות בפני שמאים מכריעים וועדות ערר לתכנון ובניה בנושאי היטל השבחה ותביעות לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה; ליווי פרויקטים להתחדשות עירונית והכנת חוו"ד לפי תקן 21.
  4. חוות דעת לבתי משפט ובוררות – הכנת חוות דעת של מומחה מטעם צד בהתדיינות משפטית או בבוררות והכנת חוות דעת של מומחה הממונה על ידי בתי המשפט ומוסדות לבוררות. גישור בתיקי מקרקעין ובתחומים הנדסיים- שמאיים עפ"י מינוי בימ"ש ו/או בהסכמת הצדדים.
  5. בדיקות טרום רכישה לנכסים תוך בחינת מכלול המצגים – משפטיים, תכנוניים, רישוי ומצגים כלכליים. בקרות וסקירות לשומות שמאים אחרים לפי תקן 14 המבוצעות גם הן לצורך רכישת נכס.
  6. הכנת חוות דעת לנכסים מיוחדים כדוגמת – אומדן דמי שכירות ודמי ניהול ראויים לשימושים השונים במתחם התחנה המרכזית החדשה בתל אביב; הערכת שווי זכויות המדינה ביפו העתיקה ובנמל תל אביב; הערכות שווי שונות עפ"י מינוי בית המשפט לנאמני חברת מגה; הצעה ל"חלוקה בעין" של מרכז מסחרי פעיל עפ"י מינוי בימ"ש ואח'.
  7. ליווי קבוצות בעלים וקבוצות רכישה באמצעות המארגנים – ליווי שמאי וכלכלי של בעלי קרקע במהלך יזום הפרויקט כולל תכנונו, קביעת שווי יחסי של היחידות בפרויקט; ביצוע ההגרלה בין הבעלים והקצאת היחידות, ליווי הקבוצה מול המערכת הבנקאית ומול רשויות המס ועד להשלמת הפרויקט.
  8. אחרים – משרדנו נותן שירותים בנושאים כגון- הגשת השגות לרשות מקרקעי ישראל; הכנת חוות דעת המצורפות לשומות לרשויות מיסוי מקרקעין; אומדן דמי שכירות ראויים;